Landsbestyrelse:

Klubben ledes af en landsbestyrelse bestående af:
Formand, kasserer og sekretær samt én repræsentant for hver interessegruppe.

Daglig ledelse:

   

 

Formand:
Erik Olesen
Landevejen 43
DK-6720 Fanø
( 4028 6474
E-mail:
Kasserer:
Steen Fjeldsøe Hansen
Bøttemosevej 20
DK-4690 Haslev
( 7020 4716
E-mail:
 
 
Sekretær:

Steen Hammervig
Østergårdsvej 7, Renge
DK-4660 Store Heddinge 
( 6177 2945
E-mail:
CVR-nummer:
34679185

Danske Bank:
regnr. 1551 - kontonummer 4356675
 

      62876
  Suppleanter:    
  Suppleant for formand:
Bente Dengsø-Sørensen
Nødagervej 23
DK-8560 Kolind
( 2751 5522
E-mail:
Suppleant for kasserer:
Morten Kjærgaard
Buen 10
DK-2000 Frederiksberg
( 4052 1022
E-mail:
 
       
Kontaktadresser:
  Layout:
Morten Kjærgaard
Buen 10
DK-2000 Frederiksberg
( 4052 1022
E-mail:
 
Grafisk produktion:
Morten Kjærgaard
Buen 10
DK-2000 Frederiksberg
( 4052 1022
E-mail:
 
 
       
  Bladekspedition:
Steen Fjeldsøe Hansen
Bøttemosevej 20
DK-4690 Haslev
( 20 325 602
E-mail:
Klubbibliotek:
Karen Valeur
Bjerggyden 9
Sønderby-Bjerge
DK-5631 Ebberup
( 6474 1070
E-mail:
 
       
 

Hjemmeside - rettelser m.m.:
Steen Fjeldsøe Hansen
Bøttemosevej 20
DK-4690 Haslev
(7020 4716
E-mail:

Køb-Salg-Bytte:
Jan Hansen
Hovedgaden 6a
DK-7362 Hampen
(4046 9779
E-mail: